Köpvillkor

Contacta Eyewear drivs av Contacta Järfälla AB (556273-3237) nedan kallat Contacta. genom att beställa produkter via Contacta.se accepterar du nedanstående köpevillkor.

Priser som anges inklusive moms i ursprungs valutan svenska kronor (SEK) är de gällande.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Contacta lider ekonomisk skada, polisanmäls. Försäljning till minderåriga sker ej utan målsmans godkännande.

Alla etiketter på produkter är på svenska eller engelska.

Leverans och avbeställning

Information om frakt finner du på leverans.

Contacta strävar efter att skicka beställningar så snabbt som möjligt. Vi strävar alltid efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med våra köpevillkor.

Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud.

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig även om varan ännu inte har skickats.

Vi erbjuder fri frakt för alla beställningar. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss.

På Contacta.se är det enbart möjligt att beställa och få motsvarande produkter levererade inom Sverige.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Som privatkund kan du betala med Klarna. Betalningstid för faktura är Klarna från och med det datum då varorna skickas från oss. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Dina personuppgifter behandlas då tryggt i enlighet med personuppgiftslagen. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Contacta egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Contacta ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Vi bär inget direkt eller indirekt ansvar, men ej begränsat till, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att kunden vid ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta oss på 08-580 27000 eller via Jakobsberg@contacta.nu och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar vi frakten.

Contacta förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Ångerrätt

Konsumenter har rätt att ångra köpet inom 30 dagar. Ångerrätten förutsätter att produkterna returneras i oskadad och obruten originalförpackning, och du kan antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan produkt. Returfrakten bekostas av kunden.

I fall av återbetalning, betalas pengarna tillbaka inom 14 dagar från att Contacta mottagit varan eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts.

Ifall av frågor kan kunden kontakta vår kundservice på jakobsberg@contacta.nu.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Contacta debiteras en avgift om 199kr för kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Force majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Contacta kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Contacta befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Contacta förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Contacta rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. Köpevillkoren avser endast köp gjorda på Contacta.se