Synundersökningen såväl som bågvalet är avgörande i valet av glas. Vi samarbetar med de ledande glasleverantörerna på marknaden, för att kunna erbjuda den bästa lösningen för alla.

Numera används inte mineral glas i samma utsträckning som det tidigare gjorts. Plastglas har blivit den nya normen då plast är betydligt lättare och stöt tåligare. Plast är dock ett mjukare material och därför är det nödvändigt med en bra ytbehandling för en ökad livslängd på glasen.


brettsynfalt
Progressiva med ett brettsynfält
smaltsynfalt
Progressiva med ett smaltsynfält